Zakładki

BIP

 

CUDZE CHWALICIE, SEWGO NIE ZNACIE,

CZYLI ZŁOTE MYŚLI STANISŁAWA JACHOWICZA

O talencie

Pracą, usilnością talent się zdobywa.

„Skutki lekkomyślności”

 

O miłości

Miłość się nie pyta o srebro i złoto.

Kto kocha, to kocha, bo kochać jest cnotą.

„Dziewica z Dobrowlan”

 

O nauce

Dobrze to co umieć,

Byle tylko porządnie, gruntownie zrozumieć.

„Rozmowa Pawełka z Kubusiem”

 

Nie godzien ten pomocy, kto rady nie słucha.

„Kot, mysz stara i młoda”

 

Ta tylko trwa nauka, która się wkorzenia.

„Ludwinia i braciszek”

 

Piękny przykład cuda działa.

„Grosz wdowi”

 

Z młodu się najlepiej nabywa nauczka.

„Piesek i Kruczek”

 

O cierpliwości

Bądźmy cierpliwi, bądźmy wytrwali:

Będziemy słodki owoc zbierali.

„Daktyle”

 

Uwielbiajmy zarząd boski,

Nie mruczmy na los niestały;

Gdyby nie bojaźń i troski,

Rozkosze by spowszedniały.

„Ignaś”

 

O bogobojności

Jak Bóg dobry dla roślin, tak i dla człowieka,

Kiedy go cierpienie czeka;

Osłoni go męstwem wprzódy,

Jak ziemię, śniegi i lody.

„Lorcia”

 

O filantropii

Te nam chwile wspominać najmilej,

Któreśmy dobru bliźnich poświęcili.

„Sabinka i Franusia”

 

Że przy pięknych uczuciach dość na silnej woli,

Aby nieść pomoc bliźniemu w niedoli.

„Pszczółka”

 

Kto wie, jak z dobrych czynów jest rozkosz obfita,

Ten działa dla niej samej, o wdzięczność nie pyta.

„Kukułka i makolągwa”

 

O dobru

Chcąc trafić do nieba,

Na ziemi być dobrym trzeba.

„Krople rosy”

 

Z dobroci wdzięczność wynika.

„Wdzięczność”

 

Jeżeli upadek ujrzysz przyjaciela,

Niech mu twa dobroć pomocy udziela;

Bez gniewu, wyrzutów, łajania,

Niech go ku dobremu skłania.

„Alinka”

 

Kto dobry, kto uczciwy, ten słowa nie łamie.

„Macierzyńskie napomnienia”

 

O trwałości uczuć

Miłość, przyjaźń, wdzięczność nie ginie i w grobie.

„Groby”

 

O niewłaściwych uczynkach

Brzydko, kto się sam chwali, a każdego gani.

„Pszczółka i mrówka”

 

Kto cudzą własność wstrzymuje zuchwale,

Plami swe usta, łamie przyrzeczenie;

Ten już w swym sercu nosi potępienie.

„Jan i Wacław”

 

Nie czyń złego i wtenczas, gdy cię nikt nie widzi.

„Macierzyńskie napomnienia”

 

Dobrą dziecinę naśladujcie, dzieci,

Niech brzydka zazdrość serc waszych nie szpeci!

„Pierścionek”

 

Dzieci! Gdy się złe jedno w serce wasze wkradnie,

Wesołość, szczęście przepadnie:

Jak ten kwiateczek, przed czasem zwiędniecie,

Jeśli zapobiec złemu nie zechcecie.

„Kwiatek”

 

O łagodności

Zawsze bądźcie, dziateczki, pełne łagodności,

Broń Boże gniewu! Broń Boże złości!

„Złośnik poprawiony”

 

O miłości rodziców

Kto rodzicom raz serce zakrwawi,

Temu przez całe życie Bóg nie błogosławi.

„Dwie krówki”

 

O sprawiedliwości

Zawsze być musi zbrodnia przed światem odkryta.

„Kruk z dzwonkiem”

 

O przemijaniu

Z wybiciem godziny czas drogi ucieka,

A potem Bóg spyta każdego człowieka:

Jak przeżył wiek cały, jak wszystkich sił użył,

Czy z czasu korzystał i na co zasłużył?

„Dziecię i zegar”

 

O szczęściu

Bądź, dziecię, zawsze wierne sumieniu i cnocie;

Prawdziwe znajdziesz szczęście w tej serca prostocie.

„Wiórki”

 

Kto się z młodu nauczył mężnie walczyć z losem,

Cenić rozkosze serca, iść za cnoty głosem,

Komu czarne sumienie wyrzutów nie czyni,

Ten może być szczęśliwym nawet na pustyni.

„Pelikan i bocian”

 

Kto pragnie szczęścia, niech go w sobie szuka,

Niech za znikomą próżnością nie goni

I cnotę pełni w ustroni.

„Fiołek”

 

Nie na tym szczęście, nie na tym,

Ażeby być bogatym.

„Wieczór pod drzewkami”

 

To szczęście w tobie, masz go wszędzie z sobą,

Bo cnota, czucie i rozwaga z tobą.

„Ogródek”

 

Szczęśliwy, kto tak nauk bogobojnych słucha.
I użycza im serca a nie tylko ucha;
Ale kto je powtarza, jak ptak ludzkie słowa,
co ani ich rozumie, ni w sercu zachowa,
Czynami nie dowiedzie, że na ich głos tkliwy,
Nie będzie, nie będzie szczęśliwy!

„Nauka święta”

 

O sumieniu

Skarby wydrzeć mi może i ogień, i woda,

W sumieniu rozkosz trwała, w cierpieniach osłoda.

„Wiórki”

 

O cnocie

Przy cnocie modlitwa, co z serca wypływa.

Bez cnoty, Bóg mówi, i wiara nieżywa.

„Pobożność”

 

Piękna cnota w obrazach, piękniejsza w naturze.

„Obraz cnoty”

 

Gdy was do niskiej chatki zaprowadzi ścieżka,

Pomnijcie, że w niej często piękna cnota mieszka.

„Wiktosia”

 

Litość najsłodszą jest cnotą.

„Kwiatek podniesiony”

Siejcie, dzieci, w sercu cnoty,

Miłą cieszcie się nadzieją;

One tam pięknie dojrzeją

I przyniosą wam plon złoty.

„Siejba”

 

O miłości Boga

Kochaj nad wszystko Boga,

Ze łzą wdzięczności przyjmuj każdą łaskę Jego,

I całe życie poświęć na cześć Najwyższego.

„Winogrona”

 

Ktoś wielki, ktoś dobry pomocy udziela,

W nim mam Opiekuna, Ojca, Przyjaciela.

„Ptaszek na pustyni”

 

O miłości bliźniego

Za nic nauki, za nic przestrogi,

Nad wszystko miłość bliźniego.

„Ojciec i syn”

 

O szlachetności

W czyim sercu szlachetnych uczuć ogień tleje,

Ten, już w dzieciństwie, piękne rokuje nadzieje.

„Marynia”

 

O skromności

Bo Bóg więcej temu daje,

Kto i na małym przestaje.

„Bławatek”

 

Rozważ i poznaj, że ci nie błądzili,

Co przestając na prostych tylko darach nieba,

Zbierali, co dla życia koniecznie potrzeba.

„Dwie mrówki”

 

Gdy nas losu igrzysko zrobiło wielkiemi,

Nie gardźmy biednym grzybem rosnącym przy ziemi.

„Szyszka i grzyb”

O odporności

Na pociski nieszczęścia uzbrój się za młodu,

Jeżeli chcesz być mężem i chlubą narodu.

„Wojtuś”

 

O nadmiernej pewności siebie

Takie wielu poetów stawia widowisko,

Co chcąc się wznieść wysoko, upadają nisko.

„Struś”

 

O rozwadze

Rozwaga to najlepsza na usta kłódeczka.

„Kłódeczka na usteczka”

 

O pracy

W maleńkich pokładają rodzice nadzieję,

Pan Bóg czuwa nad nimi, przełożeni strzegą;

A kiedy dojrzałego już wieku dobiegą,

Trudów, starań, zabiegów owoce przynoszą,

Pożytkiem są dla kraju, rodziców rozkoszą.

„Jabłoń i chłopczyk”

 

Na to Pan Bóg nas stworzył, byśmy pracowali.

„Staruszek przy pracy”

 

Młodość do pracy, trudów, starość do spoczynku.

„Dziadek przy kominku”

 

O zgodzie

Żyjcie, dzieci, zgodnie z sobą,

Bo zgoda najpiękniejszą rodziny ozdobą.

„Ręka lewa i prawa”

 

O grzeczności

Grzecznyś był dla gromadki, dla ciebie gromadka.

„Szczęść Boże i Bóg zapłać”

 

Grzeczny i śród zabawy grzecznie się obchodzi,

Niegrzeczny sam sobie szkodzi.

„Niegrzeczna zabawa”

 

O poszanowaniu starszych

A kto włosy ma takie, żył długo na świecie,

Szanujże go, lube dziecię,

I powstań przed nim, choć biedny w niedoli,

A Bóg ci siwych włosków doczekać pozwoli.

„Siwe włoski”

 

O przebaczaniu

Kiedy kto nierozsądny na cię potwarz miota;

Wstrzymaj zemstę, przebaczać najpiękniejsza cnota.

„Osieł i dzik”

 

O doświadczeniu

Często gdy kogo małe nieszczęście spotyka,

Większego przez to unika.

„Żebrak i kamień”

 

O grzeczności

Grzeczność, uprzejmość w dwójnasób się wraca.

Dobro dobrem się odpłaca.

„Bronisia”

 

O tradycji

Dziateczki, dziateczki! Jakże się wam zdaje,
Wszakże miłe sercu święte obyczaje?
Od was to zależy, wskrzesić je możecie,
A dobrze, poczciwie znów będzie na świecie

„Gospodarz i czeladka”

 

Opracowała: Maria Pałkus

Źródło: Stanisław Jachowicz, Bajki i powiastki, Nakładem Bolesława Maurycego Wolfa, Petersburg 1876.

 

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef