Szkolny konkurs informatyczny

Gra MATEMATYCZNA w Scratch

Konkurs polega na zaprogramowaniu ciekawej gry matematycznej w Scratchu.

Prace należy składać do p. A. Mroczek.


Termin składania prac: 25.05.2018 r. (piątek)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

                Dnia 27 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to ustawa rządowa, która została zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 r. Była efektem pracy  i zabiegów Stronnictwa Patriotycznego, dążącego do zreformowania ówczesnego ustroju Rzeczypospolitej. Składająca się ze wstępu i 11 artykułów ta Ustawa Rządowa jest bezspornie największą spuścizną ideowo- polityczną  niepodległej Rzeczypospolitej.

Apel, który rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego zaprezentowali przed społecznością szkolną uczniowie klasy IIb, a  poprowadziły uczennice: Amelia Krzemińska i Anna Sroka. Uczniowie przybliżyli sytuację polityczną Polski w XVIII wieku, deklamowali wiersze wybitnych polskich autorów. Uczennice z  kl. II e  wykonały dwie pieśni patriotyczne: "Mazurek Trzeciego Maja" i " Ojczyzno ma". Następnie uczennica z klasy III c Wiktoria Bartoszewska  pięknie zaśpiewała utwór: " Taki kraj".        

1 maja obchodzimy Święto Pracy.  Warto zaznaczyć, że na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku 

2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, która jak inne symbole narodowe jest    ważnym elementem w kształtowaniu się postaw obywatelskich i tożsamości narodowej.


Niedługo 8 maja przypada 73 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.  Z tej okazji uczennice z kl. IIe zaśpiewały utwór: " Białe róże", a Wiktoria Bartoszewska wykonała pieśń żołnierską "Dziewczyna z granatem". Uczniów do apelu przygotowała pani Barbara Śledź.
Dekorację wykonały uczennice z kl. III b: Anna Makuch i Julia Lis. Apel zakończył się przemową pani wicedyrektor  Jolanty Mudzik.

VII PODKARPACKI KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA.

Otrzymaliśmy oficjalne wyniki od organizatora:

 

ZUZANNA GIL – uczennica gimnazjum – i nasz młodszy kolega ze Szkoły Podstawowej nr 3 MICHAŁ URBANIAK  OTRZYMALI WYRÓŻNIENIA! 

W dniach 13-21 marca 2018 roku odbyły się w Rzeszowie przesłuchania międzyszkolne, w których wzięło udział 249 uczniów.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Gratulacje!