Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Alfreda Frayera  

Ul. Kochanowskiego 1  w Tarnobrzegu

Tel. 15 823 35 11

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab,
tel. 733 337 421,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Szkoły Podstawowej nr 3 i.. Alfreda Frayera zlokalizowane przy Ul. Kochanowskiego 1  Tarnobrzegu.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

  • budynek Placówki (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe),
  • obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

  • 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),
  • 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

  • na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Frayera Ul. Jachowicza 4 i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

WAŻNE!

-2 listopada będzie dniem wolnym od zajęć szkolnych;
-1 listopada przy bramach tarnobrzeskich nekropolii odbędzie się kwesta na remont zabytkowego Starego Cmentarza w Miechocinie;
-tamże 2 listopada o godz. 17.00 odbędzie się koncert pt. "Jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką".

WAŻNE!

KONSULTACJE dla rodziców uczniów klas III gimnazjum

odbędą się w środę 10 października o godzinie 17.00

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO.

Piszemy Dyktando Narodowe!

9 października 2018 o godz. 13.00 uczniowie naszej szkoły przystąpią do pisania tekstu dyktanda. Dołączą do szkół, które zadeklarowały chęć przystąpienia do tego przedsięwzięcia z województw: podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego. Życzymy im powodzenia!

VI Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii”

dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, klas VII – VIII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 2018/2019

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs adresowany do wszystkich uczniów. Pisanie tradycyjnego dyktanda to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę. Konkurs odbywa się rokrocznie jesienią od 2013 roku.

INTEGRACJA, EDUKACJA I RELAKS

Uczniowie z klas V, VII, VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum uczestniczyli w wycieczce, która miała liczne walory. W Chęcinach spędzili czas w Centrum Nauki „Leonardo Da Vinci”. Tam, wykonując doświadczenia, zgłębiali tajemnice ludzkiego ciała oraz techniki. Następnie w otoczeniu lasów, w Kompleksie Świętokrzyska Polana oglądali wielkoformatowe akwaria z fauną i florą ze wszystkich stron świata, w Parku Miniatur oglądali makiety zabytków województwa świętokrzyskiego oraz słuchali związanych z nimi legend oraz uczestniczyli w warsztatach dotyczących rafy koralowej. Każdy znalazł coś, co go szczególnie zainteresowało, a wszyscy wreszcie dowiedzieli się, gdzie jest Nemo ! ;) Nie brakło też wolnych chwil spędzonych w otoczeniu przyrody skąpanej w ostatnich letnich promieniach słońca.

Za zorganizowanie wycieczki i opiekę nad uczniami dziękujemy paniom Annie Suropek – Stali, Renacie Byrskiej i Kindze Działdowskiej.