Zajęcia w bibliotece

Klasa III b i III d gimnazjum uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu. III b zapoznawała się 14 maja z różnymi zainteresowaniami ludzi podczas warsztatów , a III d rozwiązywała zadania podczas gry z qr kodami 21 maja. Były to wyjątkowe spotkania z biblioteką, a zarazem ciekawe lekcje integrujące wiedzę z wielu dziedzin.