OGŁOSZENIE 03.04.2019r.

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM PRZEZ NAUCZYCIELSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE STRAJKIEM OD 08 KWIETNIA 2019 ROKU DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE W TYM CZASIE MOGĄ NASTĄPIĆ TRUDNOŚCI W REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

W CZASIE STRAJKU OBIADY NIE BĘDĄ WYDAWANE.