Literatura może inspirować…

O tym przekonali się uczniowie III b i III d, którzy uczestniczyli w ciekawej lekcji przeprowadzonej przez p. A. Majkę i D. Ziętek. Panie połączyły zagadnienia ze swych przedmiotów. Okazało się, że tekst literacki może być kopalnią pomysłów dla innych dziedzin sztuki. I tak oto „Pan Tadeusz” jest inspiracją dla filmowców, kompozytorów, malarzy.

W tematykę zajęć wprowadziła młodzież p. D. Ziętek – przypomniała najważniejsze wiadomości na temat wybitnego dzieła romantycznego twórcy i rozdała przygotowane wcześniej karty pracy z kilkoma fragmentami tekstu epopei. Z kolei p. A. Majka wprowadziła pojęcie impresjonizmu i wyjaśniła jego założenia. Zadaniem do wykonania było zilustrowanie fragmentów „Pana Tadeusza” w technice tego właśnie kierunku.  Uczniowie przy pomocy pasteli wykonywali rysunki – powstały piękne prace obrazujące wschód i zachód słońca oraz dwa stawy.

            Takie lekcje są ciekawą i oryginalną metodą na poszerzanie wiedzy i wrażliwości uczniów, a dla nauczycieli dobrą formą integrowania przedmiotów.