Sto lat Niepodległej!

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedstawiciele młodzieży wystąpili z krótkim programem artystycznym. Recytowali wiersze T. Różewicza, A. Słonimskiego i Z. Herberta.

Chórek zaśpiewał piosenki „Ojczyzno ma”, „Cisza” i „My, pierwsza brygada”. Atmosfera była podniosła i wzruszająca.