TYDZIEŃ PROMOWANIA KULTURY OSOBISTEJ

Tydzień poświęcony był  utrwalaniu zasad kulturalnego zachowania się w szkole i innych miejscach publicznych. Wychowawcy i nauczyciele przypominali uczniom zasady savoir - vivr’e obowiązujące w różnych sytuacjach i miejscach.

Uczniowie kl.IId wyjechali do Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie na spektakl ,,Sposób na Alcybiadesa”, gdzie mieli okazję zaprezentować  kulturę swojego zachowania.

Jak kulturalnie kibicować swojej drużynie – to motto towarzyszyło rozgrywkom sportowym  w serwobiegu zorganizowanym pierwszego dnia wiosny. Młodzież klas drugich i trzecich przygotowała plakaty  i hasła, którymi zagrzewała  swoich kolegów do walki.

Klasa II c podczas zajęć prowadzonych przez p. K. Działdowską zapoznawali się z problemami współczesnej komunikacji językowej, charakterystyką języka Internetu oraz zasadami netykiety.

Gimnazjaliści pod opieką nauczycieli przygotowali  prezentacje: ,,Jakie funkcje pełni sztuka sakralna?” (kl.IIIb, IIb),   Aserywność- sztuka bycia sobą (KL.IIc), ,,Kultura zachowania w teatrze”(kl.IIe), ,,Savoir-vivre nastolatków” kl.IIa. 

Uczniowie kl.IId brali udział w warsztatach na temat asertywności prowadzonych przez pracowników poradni psychologicznej. Wspólnie omawiali zasady asertywnego wyrażania swojego zdania bez obrażania innych.

Panie z poradni psychologicznej przeprowadziły pogadankę z uczniami kl.IIIa na temat szacunku i tolerancji. Zwróciły uwagę na zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

W piątek uczniowie klas trzecich uczestniczyli w dniach otwartych w LO oraz w koncercie w TDK.