Zakładki

BIP

 

Stołówka szkolna jest czynna

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

Informacje:

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK WYNOSZĄ

 

- dla uczniów                94,60 zł               ( 22 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników       165,00 zł              ( 22 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego  w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

53124027441111000039915610

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2017” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 02.10.2017 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 02.10.2017 r.

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA NR 3

Numer konta na które należy wpłacać należności za obiady;

 53003991561012402744111100

W treści przelewu należy podać miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata oraz imię i nazwisko ucznia,

który korzysta z obiadów w szkole.

 ______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                          

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU CZERWIEC WYNOSZĄ

 

- dla uczniów                   55,90 zł                   ( 13 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        97,50 zł                      ( 13 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego  w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2017” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 01.06.2017 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.06.2017 r.


 

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU MAJ WYNOSZĄ

 

- dla uczniów                77,40 zł               ( 18 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników       135,00 zł              ( 18 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego  w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2017” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 08.05.2017 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 08.05.2017 r.

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU KWIECIEŃ WYNOSZĄ

 

- dla uczniów           55,90 zł              ( 13 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        97,50 zł        ( 13 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2017” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 03.04.2017 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 03.04.2017 r.

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU MARZEC WYNOSZĄ

 

- dla uczniów           98,90 zł              ( 23 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        172,50 zł             ( 23 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2017” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 01.03.2017 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.02.2017 r.

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU LUTYM WYNOSZĄ

 

- dla uczniów                   86,00 zł                   ( 20 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        150,00 zł                    ( 20 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego  w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2017” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 01.02.2017 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.02.2017 r.

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU STYCZEŃ WYNOSZĄ

 

- dla uczniów           43,00 zł              ( 10 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        75,00 zł               ( 10 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2017” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 03.01.2017 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.01.2017 r.

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU GRUDZIEŃ WYNOSZĄ

 

- dla uczniów           68,80 zł              ( 16 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        120,00 zł                    ( 16 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2016” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 01.12.2016 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.12.2016 r.

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU LISTOPAD WYNOSZĄ

 

- dla uczniów           86,00 zł              ( 20 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        150,00 zł                    ( 20 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2016” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 02.11.2016 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.11.2016 r.

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK WYNOSZĄ

 

- dla uczniów                   81,70 zł                   ( 19 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        142,50 zł                    ( 19 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego  w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2016” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

 

Obiady wydawane będą od 03.10.2016 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.09.2016 r.

 

WPŁATY NA OBIADY

W MIESIĄCU WRZESIEŃ WYNOSZĄ

- dla uczniów                   77,40 zł                   ( 18 dni x 4,30 zł )

- dla pracowników        135,00 zł                    ( 18 dni x 7,50 zł )

Wpłaty na obiady przyjmowane będą

- w kasie Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego  w Tarnobrzegu przy ul. Kościuszki 30.

-  wpłat można również dokonać przelewem bankowym na konto szkoły  

50 1240 2744 1111 0000 4004 2734

(tytuł wpłaty:  imię i nazwisko – obiady za miesiąc np. „styczeń 2016” -liczba obiadów)

- wpłaty należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca

- osoby dokonujące opłaty zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie kopię przelewu lub dowód wpłaty do intendenta

(w szkole) w celu wpisu na listę żywieniową.

Obiady wydawane będą od 07.09.2016 r. Proszę dokonywać wpłat za obiady od dnia 01.09.2016 r.

 

Zakup bułek w cenie 2zł/szt

- sprzedaż odbywa się na szkolnej stołówce.


Godziny pracy kasy w MOZE:

Poniedziałek: 7.30-15.30

Wtorek: 7.30-16.30

Środa: 7.30-15.30

Czwartek: 7.30-16.30

Piątek: 8.30-14.30

Odprowadzanie gotówki do banku:

od poniedziałku do czwartku 13.00-14.30

piątek: 12.00-13.30

Zapraszamy do zapisów na obiady w stołówce szkolnej!

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef