Zakładki

BIP

 

Sejm RP ogłosił 2015:

Rokiem św. Jana Pawła II - w 10. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka, za Jego olbrzymie zasługi i zaangażowanie w drogę do wolności naszej Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka.

Z tej okazji w czytelni przygotowana została gazetka oraz wystawa książek związanych z postacią św. Jana Pawła II, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki.

Poniżej wykaz prezentowanych wydawnictw:

publikacje książkowe

2008 z Janem Pawłem II. Sandomierz 2008

Claire Sterling : Zamach. Kraków 1991.

Elementarz Jana Pawła II : dla wierzącego, wątpiącego i szukającego. Wyd. 3. Teksty wybrał i ułożył Krzysztof Dybciak. Kraków 2005.

Jan Paweł II : Jestem z Wami. Oprac. K. Wiszniowski. Sandomierz 2008.

Jan Paweł II : Modlitwy : słowa natchnienia. Przekł. R. Bartołd. Poznań 2005.

Józef Tadeusz Czosnyka : Ekslibrisy Jana Pawła II. Tarnobrzeg 2004.

Karol Wojtyła : Poezje zebrane. Jan Paweł II : Tryptyk rzymski ; fot. Adam Bujak ; [oprac. poezji Marek Skwarnicki]. Kraków 2003.

Ojciec Święty Jan Paweł II w Sejmie i Senacie : 11 czerwca 1999. Wyd. 2. Oprac. Wydaw. Sejmowe. Warszawa 2000.

Paweł Zuchniewicz : Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża. Warszawa 2007.

zbiory audiowizualne

Jan Paweł II : słowa, które zmieniły świat : 12 najważniejszych kazań, apeli i wypowiedzi Ojca Świętego z całego pontyfikatu. [Płyta CD]

Niech zstąpi Duch Twój : Ojciec Święty do rodaków. [Płyta CD]

Jan Paweł II na Podkarpaciu. [Płyta CD]

Słowo Papieża : pierwsza pielgrzymka 1979 najważniejsza, najmniej znana. [Płyta CD]

 

 


 

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef