Zakładki

BIP

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA ODZNAKI JACHOWICZA 

1.     Odznaka Jachowicza przyznawana jest w Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu każdego roku w czerwcu.

2.     Odznakę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły lub jego zastępca, pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun Klubu 8 Wspaniałych.

3.     Odznakę przyznaje się uczniom, którzy w bieżącym roku szkolnym wyróżnili się w sposób szczególny wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem na terenie szkoły i poza nią oraz udokumentowaną działalnością charytatywną (w ciągu całego roku wiele różnych uwag pozytywnych lub zaświadczeń spoza szkoły, będących dowodem na otwarcie na rzecz potrzebujących).

4.     Kapituła przyznaje Odznakę Jachowicza, Srebrną Odznakę Jachowicza i Złotą Odznakę Jachowicza  na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela.

5.     Srebrną Odznakę Jachowicza może otrzymać uczeń, któremu została już przyznana Odznaka Jachowicza.

6.     Złotą Odznakę Jachowicza może otrzymać uczeń, który posiada już Odznakę Jachowicza i Srebrną Odznakę Jachowicza.

7.     Fakt przyznania uczniowi Odznaki Jachowicza, Srebrnej Odznaki Jachowicza i Złotej Odznaki Jachowicza potwierdza dyplom.

8.    Odznaka przedstawia wizerunek twarzy Stanisława Jachowicza, patrona Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu, zasłużonego działacza społecznego  oraz napis: "Odznaka Jachowicza za Filantropię", "Srebrna Odznaka Jachowicza za Filantropię", "Złota Odznaka Jachowicza za Filantropię" jak również rok przyznania wyróżnienia.

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef