Zakładki

BIP

 

REGULAMIN

miejskiego konkursu „Opowiadanie z morałem”

dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

i  dorosłych mieszkańców Tarnobrzega 

Patronat Prezydenta Miasta Tarnobrzega

CELE KONKURSU:

- doskonalenie umiejętności pisania opowiadania o walorach wychowawczych, zakończonego morałem;

- popularyzowanie idei życia Stanisława Jachowicza

– wychowawcy dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie poprawności i piękna mowy ojczystej;

- wychowywanie przez literaturę;

- promowanie miasta Tarnobrzega;

- wyłonienie i nagrodzenie tarnobrzeżan utalentowanych literacko,

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu.

ZAKRES TREŚCI

Uczestnicy konkursu piszą historyczne, współczesne lub fantastyczne opowiadanie o  walorach wychowawczych zakończone morałem. Akcja opowiadania ma się rozgrywać w  Tarnobrzegu. Praca powinna też zawierać opisy atrakcyjnych miejsc miasta.

WYMAGANIA 

Opowiadanie nie powinno być dłuższe niż 5 stron (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstępy 1,5). Do organizatorów należy dostarczyć pracę wydrukowaną w trzech egzemplarzach oraz jej elektroniczny zapis. Praca powinna być podpisana imieniem i  nazwiskiem autora. W przypadku uczniów powinna również zawierać adres szkoły i klasę, do której uczeń uczęszcza oraz nazwisko opiekuna. W przypadku osób dorosłych – oprócz imienia i nazwiska autora, adres i telefon kontaktowy. Osoby biorące udział w konkursie jednocześnie wyrażają zgodę na publikację pracy bez dodatkowych wynagrodzeń oraz  wyrażają zgodę na upowszechnienie swoich danych na potrzeby konkursu.

PRZEBIEG

Konkurs został ogłoszony dnia 5 grudnia 2015 roku podczas inauguracji Roku Stanisława Jachowicza w Gimnazjum nr 1. Uczestnicy konkursu swe prace powinni dostarczyć do  organizatorów do dnia 31 marca 2016 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu do końca kwietnia 2016 r. Nagrody będą wręczane laureatom w czasie Pikniku z Jedynką.  

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nauczycielom – opiekunom uczniów wręczone zostaną podziękowania pisemne.

KOMUNIKACJA

Informacje o konkursie znajdą się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu          ( http://www.gim1.tarnobrzeg.pl/).

Prace konkursowe prosimy składać do 31 marca 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Jachowicza, 39–400 Tarnobrzeg, ul Stanisława Jachowicza 4, z dopiskiem: KONKURS „Opowiadanie z morałem”.

                                              Organizatorki:  Maria Pałkus, Dorota Ziętek,

nauczycielki języka polskiego

w Gimnazjum nr 1

im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef