Zakładki

BIP

 

Konkurs przeznaczony dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu.

  1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej.
  2. Tematem prezentacji jest przedstawienie świetlicy szkolnej Gimnazjum nr  1.
  3. Praca konkursowa powinna zawierać od 20 do max 25 slajdów w tym:

   - slajd tytułowy

   - imiona i nazwiska autorów prezentacji

   - bibliografię (informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych)

   4. Kryteria oceniania: poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji, poprawność ortograficzną, stylistyczną, językową i edycyjną, poprawność ortograficzną, stylistyczną, językową i edycyjną, walory edukacyjne i popularyzatorskie, bogactwo zastosowanych form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje), przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,  ogólne wrażenie estetyczne i wizualne.

Prezentacje zapisane na płycie CD, DVD lub napędzie Pendriva należy dostarczyć osobiście w terminie do 16 listopada 2015r. do p. Anny Mroczek.

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef