Zakładki

BIP

 

Regulamin:

Każdy uczestnik zgłasza 3 prace.

Format prac:odbitki kolorowe lub czarno-białe, rozmiar 10 x 15 cm, oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:imię i nazwisko autora oraz klasę, tytuł pracy.

Przystępując do konkursu uczestnik  zapewnia, że:posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych.

Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do pani Anny Mroczek.

Termin składania prac upływa 30 listopada 2015 roku.

Zgłoszone prace będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef