Zakładki

BIP

 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„MANHATTAN – WZDŁUŻ, WSZERZ I WZYWŻ”

 

CELE KONKURSU

 1. Poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o Manhattanie.
 2. Rozbudzanie wśród młodzieży ciekawości i aktywności poznawczej prezentowaną tematyką.
 3. Rozwijanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej.
 4. Promowanie uzdolnionej informatycznie młodzieży.
 5. Kształtowanie umiejętności doboru i selekcji potrzebnych informacji.
 1. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu.
 2. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie samodzielnej prezentacji multimedialnej     w programie PowerPoint (Microsoft Office) na temat: „MANHATTAN – WZDŁUŻ, WSZERZ I WZYWŻ”.
 3. Prezentację należy dostarczyć opisaną imieniem i nazwiskiem oraz tematem konkursu na płycie CD do nauczyciela informatyki p. Anny Mroczek w terminie 12.2015r.
 4. Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria: czas trwania nie dłuższy niż 5 minut, slajdy przechodzące automatycznie, treści zgodne z założonym tematem  z uwzględnieniem poprawności językowej tj. stylistyka, ortografia itp., na końcu prezentacji powinna być zamieszczona bibliografia.
 5. Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący  wpływ na ocenę pracy.
 6. Termin ogłoszenia wyników: 18.12.2015r., wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu (w ww.gim1.tarnobrzeg.pl).
 7. Oddane prace nie zostaną zwrócone będą wykorzystane w działaniach edukacyjnych naszej szkoły.
 8. Wszystkie grafiki konkursowe muszą spełniać kryteria praw autorskich, których autorzy zobowiązują się przestrzegać.
 9. Prace oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa.
 10. Komisja konkursowa przyzna dyplomy i wyróżnienia uczniom, którzy przygotowali najlepsze prezentacje, a także cząstkową ocenę celującą z informatyki. Każdy uczeń, który weźmie udział w konkursie otrzyma uwagę pozytywną z zachowania.
 11. Uczestnik zgłaszając się do konkursu akceptuje niniejszy regulamin.

Organizator:

Anna Mroczek – nauczyciel informatyki

 

Ogłoszenia

DLA UCZNIÓW KL. 3

Elektroniczna rekrutacja

logowanie


NOWE kierunki kształcenia

w ZSP1 Tarnobrzeg

kliknij

Ważne

W Polsce obowiązującymi numerami

do służb ratunkowych są:

997  Policja

998  Straż Pożarna

999  Pogotowie Ratunkowe

112  kom. telefon alarmowy

601 100 300  GOPR

(33) 985  GOPR

601 100 100 WOPR

Biblioteka proponuje

 

Nowe filmy edukacyjne

Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory audiowizualne o kolejne filmy edukacyjne z serii: Uwaga życie! Filmy Wydawnictwa WAM – Studio Inigo: „Patriotyzm : czy to trudne?”, „Kultura osobista”, „Kolekcjonerzy mocnych wrażeń”, „Tożsamość w Internecie”, pokazują problemy współczesnego świata. Są doskonałą pomocą dydaktyczną, ale stanowią również interesujący materiał dla indywidualnych odbiorców, poszukujących odpowiedzi na nurtujące problemy codziennego życia.


 

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Kącik Unicef